Екстернатна форма здобуття освіти (екстернат)

Згідно Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02 серпня 2019 р. за N 852/33823, у ВЗОШ ЖМР організовано екстернатну форму здобуття освіти (екстернат).

 

Така форма здобуття освіти організовується для осіб (незалежно від віку), які:

• із поважних причин (стан здоров’я, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на неконтрольованій території або на території населених пунктів на лінії зіткнення, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, збройний конфлікт тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в закладі освіти або не можуть пройти річне оцінювання;

 

• не завершили здобуття загальної середньої освіти в закладі освіти та/або не мають результатів річного оцінювання з окремих навчальних предметів та/або атестації;

 

• є громадянами України, які здобували або здобувають загальну середню освіту за кордоном;

 

• є іноземцями, особами без громадянства, які постійно проживають чи тимчасово перебувають в Україні, у тому числі біженцями, особами, яким надано тимчасовий чи додатковий захист в Україні, та особами, які звернулися із заявою про визнання біженцем або про надання додаткового чи тимчасового захисту, особами, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства;

 

• прискорено опанували зміст навчальних предметів одного або декількох класів (рівнів повної загальної середньої освіти);

 

• самостійно опанували зміст окремих навчальних предметів;

 

• бажають самостійно опанувати зміст окремих навчальних предметів;

 

• засуджені до довічного позбавлення волі.

 

 

 

Для зарахування (переведення) на екстернатну форму здобуття освіти (екстернат), до заяви додається документ, що підтверджує відповідні обставини. Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію документа, що підтверджує законність їх перебування в Україні.

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

 

 

Директору
__________________________________
           (повне найменування закладу освіти)

__________________________________
               (прізвище, ініціали директора)

__________________________________,
        (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника чи одного з батьків або інших законних представників дитини)

який (яка) проживає за адресою:
__________________________________
 (адреса фактичного місця проживання)

Контактний телефон: _______________

Адреса електронної поштової
скриньки: _________________________

ЗАЯВА

Прошу провести оцінювання рівня навчальних досягнень та/або державну підсумкову атестацію за _____________________________________________________________________________________
   (рівень повної загальної середньої освіти / клас / навчальний предмет)

________________________________________, _____________________________ року народження,
(прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) екстерна (заповнюється для неповнолітніх осіб)

у зв’язку з ____________________________________________________________________________
(причина згідно з пунктами 4 або 5 розділу II Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року N 955)

До заяви додаються такі документи:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

____________
       (дата)

____________
(підпис)

 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *